Multipakiet

energia z gazem razem
Multipakiet to propozycja dla Klientów, którzy chcą obniżyć koszty w firmie, a jednocześnie oczekują wygody i profesjonalnej obsługi.

W ramach Multipakietu istnieje możliwość skorzystania ze wspólnego zakupu paliwa gazowego i energii elektrycznej w specjalnych, preferencyjnych cenach. Zachęcamy do skorzystania z wygodnego sposobu zakupu obydwu mediów w ramach jednych negocjacji biznesowych.

Warunkiem skorzystania z oferty jest zawarcie umów dla obu mediów w jednym czasie, lecz bez konieczności zachowania jednolitego okresu.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Klienta

konkurencyjne ceny

preferencyjne ceny przy wspólnym zakupie paliwa gazowego i energii elektrycznej,

stała cena

gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres objęty umową,

wygoda

minimum formalności oraz opieka jednego doradcy w zakresie obu mediów.

 • Przygotowanie oferty

  W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z oczekiwaniami Klienta, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Klient jest zwolniony z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przez Klienta, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego TAURON:
  wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), informuje OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia sprzedaży gazu do Klienta przez TAURON.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, dane są przekazywane przez OSD dotychczasowemu sprzedawcy oraz TAURON, dotychczasowy sprzedawca wystawia ostatnią fakturę rozliczeniową dla Klienta, TAURON rozpoczyna rozliczanie Klienta wg otrzymanych od OSD danych. Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Klient nadal będzie otrzymywał jedną fakturę rozliczeniową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA

Stała Cena Gazu

Produkt Stała Cena Gazu dedykujemy Klientom, którzy szukają sposobów na obniżenie kosztów w firmie, a jednocześnie chcą współpracować z doświadczonym partnerem biznesowym.