Multipakiet

energia z gazem razem
Multipakiet zapewni obniżenie kosztów w Twojej firmie, jak również wygodę zakupu i profesjonalną obsługę. W ramach jednych negocjacji biznesowych skorzystasz z preferencyjnych cen zakupu paliwa gazowego oraz energii elektrycznej.

Warunkiem skorzystania z oferty jest zawarcie umów dla obu mediów w jednym czasie, lecz bez konieczności zachowania jednolitego okresu.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju.

Korzyści dla Twojej firmy

konkurencyjne ceny

preferencyjne ceny przy wspólnym zakupie paliwa gazowego i energii elektrycznej,

stała cena

gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres objęty umową,

wygoda

minimum formalności oraz opieka jednego doradcy w zakresie obu mediów.

 • Przygotowanie oferty

  W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z Twoimi oczekiwaniami, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Twoja firma jest zwolniona z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego:
  wypowiemy umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawrzemy (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), poinformujemy OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej między nami wraz z określeniem dnia rozpoczęcia przez nas sprzedaży gazu.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, OSD przekazuje dane zarówno nam jak i dotychczasowemu sprzedawcy,
  dotychczasowy sprzedawca wystawia Twojej firmie ostatnią fakturę rozliczeniową, rozpoczynamy rozliczanie Twojej firmy wg danych otrzymanych od OSD. 
  Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Twoja firma będzie nadal otrzymywać jedną fakturę rozliczeniową. 

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA

Stała Cena Gazu

Stała Cena Gazu to oferta, która umożliwi Twojej firmy obniżenie kosztów zakupu gazu. Jednocześnie będziesz miał pewność współpracy z doświadczonym partnerem biznesowym.