Platforma WITH 

nowoczesna platforma zakupu energii
Platforma WITH to oferta umożliwiająca efektywne planowanie i realizację zakupu energii elektrycznej w oparciu o stałe ceny lub z wykorzystaniem formuł cenowych. Produkt jest skierowany do Klientów biznesowych, którym zależy na interaktywnym i bezpośrednim dokonywaniu transakcji zakupu energii elektrycznej. Oferta jest szczególnie interesująca dla Klientów zgłaszających potrzebę większego urynkowienia modelu współpracy i przejęcia na siebie części ryzyka cenowego.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny dla Klientów biznesowych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Platforma WITH - Handel to system służący do zawierania transakcji w ramach umowy w oparciu o oferty godzinowe oraz oferty terminowe. Platforma umożliwia także dostęp do: 

raportów rozliczeniowych

dotyczących analiz rynkowych lub dedykowanych Klientowi,

statystyk

dotyczących odchyleń zużycia energii elektrycznej przez Klienta.

Korzyści dla Klienta

wygoda

dostęp do wygodnego i elastycznego narzędzia służącego do zakupu energii elektrycznej,

samodzielność decyzyjna

możliwość realizacji własnej strategii budowania portfela zakupu energii elektrycznej,

pomoc i wsparcie

wsparcie w prognozowaniu zapotrzebowania oraz w zakresie rozliczeń za energię elektryczną, a także w procesie raportowania REMIT.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA