Dostosowanie Układów Pomiarowych

wybierz kompleksową realizację usługi
Oferowana przez nas usługa Dostosowania Układów Pomiarowych zapewnia kompleksowe dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych m.in. do: zmiany warunków umowy np. zmiany grupy taryfowej, mocy umownej, uruchomienia zdalnego odczytu danych pomiarowych, wymogów Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, obowiązujących przepisów w zakresie ich eksploatacji opisanych w IRiESD.

W ramach usługi zapewniamy bezpłatną analizę techniczną. Po jej wykonaniu Twoja firma otrzyma indywidualnie przygotowaną ofertę, która obejmuje dobór odpowiednich urządzeń i zakres wymaganych prac, jakie należy wykonać w celu dostosowania układu.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

bezpłatna analiza

bezpłatna analiza techniczna układu pomiarowo-rozliczeniowego

zdalny dostęp do danych

możliwość instalacji zdalnej transmisji danych, która pozwala na analizę zużycia energii elektrycznej i mocy pobranej

odroczenie płatności

odroczenie terminów płatności przy umowie na usługę dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego

  • Bezpłatna analiza techniczna, którą oferujemy w ramach usługi, obejmuje wizję lokalną oraz inwentaryzację układu pomiarowo-rozliczeniowego, ocenę doboru, a także stanu urządzeń, które wchodzą w jego skład. Na tej podstawie dobierzemy dla Twojej firmy odpowiednie urządzenia i przygotujemy ofertę na dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.

    W przypadku akceptacji oferty możemy zawrzeć umowę na wykonanie usług w ramach przebudowy i uruchomienia układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zapewniamy uzyskanie wymagań/warunków technicznych, uzgodnienie dokumentacji projektowej i doprowadzenie do odbioru prac przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.