Dostosowanie Układów Pomiarowych

pełna realizacja i kompleksowa obsługa
Oferowana przez nas usługa zapewnia kompleksowe dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zmiany warunków umowy (np. zmiana taryfy, mocy umownej) bądź wymogów Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W ramach produktu Dostosowanie Układów Pomiarowych zapewniamy bezpłatną analizę techniczną. Po jej wykonaniu Twoja firma otrzyma indywidualnie dopasowaną ofertę, która obejmuje dobór odpowiednich urządzeń i zakres wymaganych prac, jakie należy wykonać w celu dostosowania układu. 

W przypadku akceptacji oferty istnieje możliwość zawarcia umowy na wykonanie usług, zmierzających do przebudowy i uruchomienia układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

bezpłatna analiza

bezpłatna analiza techniczna wraz z dokumentacją projektową,

zdalny dostęp do danych

możliwość skorzystania ze zdalnej transmisji danych, która pozwala na analizę zużycia energii elektrycznej i mocy pobranej,

odroczenie płatności

odroczenie terminów płatności przy umowie na usługę dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.