Dostosowanie Układów Pomiarowych

pełna realizacja i kompleksowa obsługa
Dostosowanie Układów Pomiarowych to usługa obejmująca kompleksowe rozwiązania w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zmiany warunków umowy (np. zmiana taryfy, mocy umownej) bądź wymogów Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W ramach usługi następuje bezpłatna analiza techniczna. Po jej wykonaniu Klient otrzymuje indywidualnie dopasowaną ofertę, która obejmuje dobór odpowiednich urządzeń i zakres wymaganych prac, jakie należy wykonać w celu dostosowania układu.

W przypadku akceptacji oferty Klient ma możliwość zawarcia umowy na wykonanie usług, zmierzających do przebudowy i uruchomienia układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Klienta

bezpłatna analiza

bezpłatna analiza techniczna wraz z dokumentacją projektową,

zdalny dostęp do danych

możliwość skorzystania ze zdalnej transmisji danych do Klienta, która pozwala na analizę zużycia energii elektrycznej i mocy pobranej,

odroczenie płatności

odroczenie terminów płatności przy umowie na usługę dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.